Kunskapsbibliotek

Barnafrids kunskapsbibliotek är en samling av publikationer och annat material till dig som söker kunskap om barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Teman

Publikationstyper

Källor

Språk

83 resultat

Lösenordsskyddad

Traumatisk sorg: Min minnesbok

Veronica Kirsch

Lösenordsskyddad

Min arbetsbok om sorg

Alison Hendricks, Judith Cohen, Anthony Mannarino och Ester Deblinger

Pusslet – en modell för ett stärkt skydd, delaktighet och stöd för barn i skyddat boende

Av Natalie Söderlind och Laura Korhonen (2022)

En utvärdering av modellen PUSSLET

Kartläggning av brister och kunskapsluckor i skyddsnätet runt barnet i skyddat boende

Av Natalie Söderlind och Laura Korhonen

Lösenordsskyddad

Krisstöd: Metodbok

BUP Barnahusteam Stockholm (2023)

Lösenordsskyddad

Krisstöd: Arbetsbok för omsorgspersoner

BUP Barnahusteam Stockholm (2023)

Lösenordsskyddad

Krisstöd: Arbetsbok för ungdomar

BUP Barnahusteam Stockholm (2023)

Lösenordsskyddad

Krisstöd: Arbetsbok för barn

BUP Barnahusteam Stockholm (2023)

Värt att veta om… hedersförtryck

Barnafrid (2022)

Värt att veta om… barn på flykt

Barnafrid (2022)

Värt att veta om… sexuella övergrepp

Barnafrid (2022)

Värt att veta om… våld mot barn

Barnafrid (2022)

A systematic review of studies on resilience and risk and protective factors for health among refugee children in Nordic countries

Erica Mattelin, Kristina Paidar, Natalie Söderlind, Frida Fröberg, Laura Korhonen (2022)

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Länsstyrelsen Östergötland (2022)

Barnförhör m.m – Åklagarmyndighetens handbok om barnförhör

Åklagarmyndigheten (2022)

Interviewing preschoolers: Facilitators and barriers to young children’s legal testimony

Av Mikaela Magnusson (2020)

Youth Intimate Partner Violence in Sweden

Av Sibel Korkmaz (2021)

Putting words to child physical abuse

Av Johanna Thulin (2019)

Lösenordsskyddad

TF KBT Övningsbok för föräldrar och omsorgspersoner

Av Barnafrid (2021)

Hälsa, upplevt stöd och skolprestation bland barn i samhällsvård

Av Rikard Tordön (2020)

Handbok om hedersrelaterat våld och förtryck för dig inom Barnahusen

Av Barnafrid, Sandra Skoog, utredare #enfrågaomheder (2020)

Affisch – stödlinjer

Av Barnafrid (2020)

Starka känslor kommer och går

Av Barnafrid (2020)

Lösenordsskyddad

TF-KBT Min övningsbok

Av Barnafrid (2019)

Slutrapport – Utvärdering av Barnahus 2019

Kunskapsöversikt om försummelse

Av Barnafrid, Doris Nilsson, Biträdande professor och Björn Tingberg, Universitetslektor (2020)

Modell för beredskap när sexuella övergrepp mot barn misstänks ha begåtts av personal inom förskolan

Av Cecilia Kjellgren, Moa Mannheimer (2017)

Olagligt men inte straffbart

Av Unicef (2019)

Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury

Av Cecilia Fredlund (2019)

Fatta läget

Av Vårdanalys (2018)

Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Av Socialstyrelsen (2018)

”De kan alltid hitta mig” – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor

Av Maria von Bredow (2018)

Det är mitt liv! – Om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin partner

Av Carolina Jernbro, Åsa Landberg (2018)

A Part of Reality – on children, sexual abuse and the internet

Av Åsa Landberg, Linda Jonsson (2018)

Utanförskap, våld och kärlek till orten

Av Barnombudsmannen (2018)

PROMISE Uppföljningsverktyg för Barnahus

Av Peter van der Linden, Eliane Smits van Waesberghe, Anna Wroblewska, Freek de Meere (2018)

INSPIRE: Seven strategies for Ending Violence Against Children

Av World Health Organization (2016)

Våld löser inget!

Av Åsa Landberg, Carolina Jernbro, Staffan Janson (2017)

Implementering av en strukturerad behandlingsmodell vid barnmisshandel – ett tioårsperspektiv

Av Cecilia Kjellgren, Doris Nilsson, Johanna Thulin (2017)

Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel

Av Doris Nilsson, Carl Göran Svedin (2017)

En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet

Av Åsa Landberg, Linda Jonsson (2017)

A Familiar Face, Violence in the lives of children and adolescents

Av UNICEF (2017)

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

Av Linda Jonsson, Carl Göran Svedin (2017)

Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

Av Hans Elfström, Åsa Landberg, Gerd Olofsson (2017)

Victimization, Prevalence, Health and Peritraumatic Reactions in Swedish Adolescents

Av Nikolas Aho (2016)

”I feel like I do not exist” Adolescent dissociative experiences and the importance of trauma type, attachment, and migration background

Av Sabina Gusic (2017)

Första hjälpen vid oro för ett barn

Av Rädda Barnen (2016)

Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan

Av Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2016)

Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar

Av Carl Göran Svedin, Linda Jonsson, Åsa Landberg (2016)

Unga sex och internet – i en föränderlig värld

Av Carl Göran Svedin, Gisela Priebe, Marie Wadsby, Linda Jonsson, Cecilia Fredlund (2015)

Inuti ett Barnahus

Av Åsa Landberg, Carl Göran Svedin (2013)

Kvalitet i barnförhör – tillsynsrapport

Av Åklagarmyndigheten (2016)

Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn

Av Rädda Barnen (2016)

Brott mot barn – Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Av Maria Schillaci, Karin Blomgren (2016)

A dental perspective on child maltreatment

Av Therese Kvist (2016)

Respekt – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannen (2016)

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv

Av Carolina Jernbro (2015)

Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn

Av Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Petra Appell, Ulf Axberg, Åsa Cater, Helena Draxler, Maria Eriksson, Karin Grip, Fredrik Hjärthag, Ole Hultmann, Clara Iversen, Karin Röbäck de Souza (2017)

Det gäller 1 av 5 – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014

Av Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Gisela Priebe, Marie Wadsby, Linda Jonsson, Cecilia Fredlund (2015)

Violence exposure among Swedish youth

Av Helena Blom (2015)

Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp 2015/16:192

Av Regeringens skrivelse (2015)

Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning

Av Socialstyrelsen (2015)

Bryt tystnaden – Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa

Av Barnombudsmannen (2014)

Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte

Av Barnombudsmannen (2013)

The Legal Process in Child Sexual Abuse: Difficulties in confirming evidence and providing support

Av Christina Back (2012)

”Online är jag någon annan…….” Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster online

Av Linda Jonsson, Carl Göran Svedin (2012)

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Av Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Karin Grip, Kjerstin Almqvist, Ulrika Sharifi, Åsa K Cater, Anna Forssell, Maria Eriksson, Clara Iversen (2011)

Child Physical Abuse: Characteristics, Prevalence, Health and Risk‐taking

Av Eva-Maria Annerbäck (2011)

Child abuse – clinical investigation, management and nursing approach

Av Björn Tingberg (2010)

Adolescent sexual offending – Prevalence, risk factors and outcome

Av Cecilia Kjellgren (2009)

Gift mot sin vilja

Av Ungdomsstyrelsen (2009)

Child sexual abuse: Disclosure, social support and subjective health in adulthood

Av Eva M C Jonzon (2006)

Posttraumatic stress reactions in children and adolescents

Av Grete Dyb (2005)

Child physical abuse: Reports and interventions

Av Charlotta Lindell (2005)

Childhood sexual abuse. Women’s Mental and Social Health Before and After Group Therapy

Av Gunilla Lundqvist (2005)

Interviewing Child Witnesses

Av Anneli S Larsson (2005)

På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor (cookies) för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll. Genom att surfa vidare eller tryck "Jag accepterar" godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om cookies och vår hantering av personuppgifter här View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Huvudsyftet med användandet av kakor på denna webbplats är att följa upp och förbättra webbplatsen innehåll. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Användardatan som samlas in lagras i Sverige och är anonymiserad och enskilda individer kan ej identifieras. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se. Vill du veta mer om Linköpings universitet hantering av personuppgifter, läs mer på universitetets webbplats.
Save settings
Cookies settings