Interviewing preschoolers: Facilitators and barriers to young children’s legal testimony

Framsida avhandling

Av Mikaela Magnusson (2020)

Att utreda brott mot förskolebarn i åldern tre till sex år utgör en stor utmaning för polis och åklagare. Utredningar av detta slag präglas ofta av brist på teknisk stödbevisning och inte sällan är barnets utsaga helt avgörande för att polisen ska kunna identifiera eventuella brottsoffer och gärningspersoner. Därtill ställs det höga krav på tillförlitligheten i barnets utsaga för att åklagare skall kunna väcka åtal och föra ett ärende vidare i rättsprocessen. I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. I artikel 12 fastslås att alla barn har rätt att få uttrycka sin mening i frågor som rör deras liv samt att hänsyn skall tas till barnets ålder och mognad. Denna princip gäller vid både polisutredningar och eventuella domstolsförfaranden. Förskolebarn vittnar generellt inte vid huvudförhandlingar i svenska domstolar, istället får rättens aktörer ta del av barnets utsaga genom deras förinspelade polisförhör. Kvaliteten på polisens förhör har därför en avgörande roll för det unga barnets möjlighet att få sin mening hörd. Föreliggande avhandling syftade till att studera förskolebarns vittnesförmåga genom att undersöka barnförhörsledares erfarenheter av att förhöra barn i olika åldrar (Studie I), granska domar i mål om sexuella övergrepp mot förskolebarn (Studie II) och studera hur förskolebarns utsagor påverkas av olika förhörstekniker (Studie III-V).

Läs avhandlingen här (extern länk)

På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor (cookies) för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll. Genom att surfa vidare eller tryck "Jag accepterar" godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om cookies och vår hantering av personuppgifter här View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Huvudsyftet med användandet av kakor på denna webbplats är att följa upp och förbättra webbplatsen innehåll. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Användardatan som samlas in lagras i Sverige och är anonymiserad och enskilda individer kan ej identifieras. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se. Vill du veta mer om Linköpings universitet hantering av personuppgifter, läs mer på universitetets webbplats.
Save settings
Cookies settings