Resursbanken

Här har vi sammanställt en lista med fler resursbanker om våld mot barn, tillgängliga av andra myndigheter och kunskapsbanker.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete.

Gå till Brottsförebyggande rådet

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Gå till Brottsoffermyndigheten

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (Eng)

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) är en tvärvetenskaplig internationell organisation vars målsättning är att globalt förebygga och behandla barn utsatta för barnmisshandel, försummelse och utnyttjande. De arrangerar den internationella kongressen om barnmisshandel och försummelse, vilket är världens största konferens om barnmisshandel.

Gå till ISPCAN

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Gå till Jämställdhetsmyndigheten

Länsstyrelsen i Östergötland (Hedersförtryck)

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft uppdrag och regeringens förtroende att genom olika regionala och nationella regeringsuppdrag motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir gifta mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning.

Gå till Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (No)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) är ett norskt kunskapscentrum som utvecklar och sprider kunskap och kompetens om våld och traumatisk stress. Syftet är att bidra till att förebygga och minska de hälsoproblem och sociala konsekvenser som våld och traumatisk stress kan orsaka.

Gå till Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

National Child Traumatic Stress Network (Eng)

National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) etablerades av amerikanska kongressen år 2000 med fokus på trauman hos barn.

Gå till National Child Traumatic Stress Network

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Gå till Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kunskapscentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Gå till Nationellt kunskapscentrum för kvinnofrid

Rädda Barnen (Eng)

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vars verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Gå till Rädda Barnen

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Gå till Socialstyrelsen

Stiftelsen Allmänna Barnahuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades 1633. Idag har vi i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Gå till stiftelsen Allmänna Barnahuset

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Gå till Sveriges kommuner och regioner

The Child Abuse Library Online (Eng)

The Child Abuse Library Online (CALiO™) är en tjänst från National Children’s Advocacy Center som utvecklats som en resurssamling för yrkesverksamma som arbetar inom områden som är förknippade med barnmisshandel och andra övergrepp mot barn.

Gå till The Child Abuse Libary Online

På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor (cookies) för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll. Genom att surfa vidare eller tryck "Jag accepterar" godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om cookies och vår hantering av personuppgifter här View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Huvudsyftet med användandet av kakor på denna webbplats är att följa upp och förbättra webbplatsen innehåll. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Användardatan som samlas in lagras i Sverige och är anonymiserad och enskilda individer kan ej identifieras. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se. Vill du veta mer om Linköpings universitet hantering av personuppgifter, läs mer på universitetets webbplats.
Save settings
Cookies settings