Childhood sexual abuse. Women’s Mental and Social Health Before and After Group Therapy

Av Gunilla Lundqvist (2005)

Syftet med studien var att utvärdera förändringar avseende psykologiska och sociala variabler före och efter gruppterapi för vuxna kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Ytterligare syften var att beskriva och genom ”consumer satisfaction” utvärdera den traumafokuserade gruppterapin, att beskriva kvinnornas hälsa före gruppterapistart och att utvärdera enskilda övergreppsvariablers påverkan på mental och social hälsa.

Material och metod: 45 kvinnliga psykiatriska öppenvårdspatienter behandlades i 10 olika två år långa traumafokuserade terapigrupper. Varje kvinna intervjuades vid ett bedömningssamtal. Före och efter behandling besvarade kvinnorna frågeformulär angående psykologiska symptom, sociala variabler och känsla av sammanhang. En 12 månaders uppföljning gjordes. Slutenvårdsdagar och sjukskrivningsdagar mättes. Efter behandlingsslut utvärderades consumer satisfaction.

Resultat: Kvinnorna hade i stor utsträckning blivit utnyttjade i tidig ålder, av en nära förövare, genom allvarliga sexuella övergrepp och under många år. Det var vanligt att inte ha avslöjat de sexuella övergreppen då de hände, mestadels beroende på rädsla för att inte bli trodd. Före behandling hade nästan hälften av gruppen gjort ett suicidförsök någon gång i sitt liv. De flesta kvinnorna hade problem med nära relationer till män och till kvinnor, sexuella problem, låg självkänsla och somatisk smärta. Jämfört med kvinnliga normalgrupper hade kvinnorna mer psykologiska symtom, var mindre tillfredsställda med sitt nätverk, hade sämre social anpassning och sämre värden angående familjeklimat och ”expressed emotion” i relation till sin partner. Förbättringar efter gruppterapi visades angående psykologiska och PTSDsymtom, känsla av sammanhang, socialt nätverk och social anpassning. Expressed emotion förbättrades angående subskalan ”perceived criticism”. Familjklimat, slutenvårdsdagar och sjukskrivningsdagar visade inga förbättringar. Consumer satisfaction var hög. Jämförelser gjordes med en korttidsterapigrupp som också visade tillfredsställande behandlingseffekter. En väntelistegrupp visade inga förändringar utom vad gäller förbättring av totalt socialt stöd. Inga skillnader fanns mellan grupperna.

Slutsatser: Tidsbegränsad och traumafokuserad gruppterapi verkar ha positiva effekter på psykologiska och PTSD-symtom, känsla av sammanhang, socialt nätverk, social anpassning och perceived criticism från partnern.

Läs avhandlingen här (extern länk)

På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor (cookies) för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll. Genom att surfa vidare eller tryck "Jag accepterar" godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om cookies och vår hantering av personuppgifter här View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Huvudsyftet med användandet av kakor på denna webbplats är att följa upp och förbättra webbplatsen innehåll. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Användardatan som samlas in lagras i Sverige och är anonymiserad och enskilda individer kan ej identifieras. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se. Vill du veta mer om Linköpings universitet hantering av personuppgifter, läs mer på universitetets webbplats.
Save settings
Cookies settings