Om basprogrammet

Den här digitala utbildningen vänder sig till dig som möter barn och unga i ditt yrke eller på andra sätt. Här får du grundläggande kunskaper om hur våld kan drabba barn och unga och hur du ska agera när du upptäcker våld.

Basprogrammet våld mot barn och unga ger dig kunskap om våld som barn och unga kan utsättas för, men också själva utsätta andra för. Du får veta vilka olika former av våld som förekommer och hur vanliga de är, men framför allt får du lära dig att upptäcka, bemöta, informera och agera när du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete eller på annat sätt möter barn och ungdomar. Det är också en bra grund för dig som är politiker eller arbetar inom myndigheter som ska fatta beslut som rör unga. Utbildningen kan också användas på olika sätt inom universitets- och yrkesutbildning.

Basprogrammet är en baskurs som ger grundläggande kunskap. För dig eller er verksamhet som redan har erfarenhet och kompetens om barn, unga och våld finns ett omfattande fördjupningsmaterial med bland annat relevanta vetenskapliga artiklar inom varje kunskapsområde.

Basprogrammet består av tre delar

Del 1 Vad barnkonventionen innebär, vad våld är och hur vanligt det är

Del 1 innehåller tre kapitel som inleds med ett kapitel som handlar om barnkonventionen och barn och ungas rätt till skydd, stöd och delaktighet. I kapitel två få du veta mer om vad våld är, hur det kan ta sig uttryck och vilka konsekvenser våld kan få för unga. Kapitel tre handlar om hur många barn som på olika sätt uppskattas leva med våld.

Del 2 Olika former av våld

Barn och unga blir utsatta för olika former av våld. I del 2 får du lära dig mer om

  • fysiskt våld (kapitel 4)
  • psykiskt våld och försummelse (kapitel 5)
  • sexuella övergrepp (kapitel 6).

I den här delen kommer du också att få kunskap om två former av våld och utsatthet som ofta innebär flera olika våldshandlingar:

  • våld i nära relationer (kapitel 7) med våldshandlingar och beteende som sker inom familjen
  • hedersrelaterat våld och förtryck (kapitel 8) där den unga kan utsättas för alla former av våldshandlingar.

I kapitel 9 kan du läsa om barn och unga på flykt och få kunskap om unga med erfarenheter av en särskild form av utsatthet.

Del 3 Skydd, stöd och behandling

Kapitel 10 ger dig kunskap om hur verksamheter kan arbeta förebyggande och upptäcka våld mot barn och unga. Du får till exempel lära dig hur och när du ska göra en anmälan om oro till socialtjänsten och vad som händer med din anmälan.  Kapitlet går också igenom vilka stöd, skydd och behandlingar som finns för barn och unga som är utsatta för våld.  

Gå utbildningen själv eller i grupp

Hela utbildningen tar cirka en dag att genomföra och kapitlen kan läsas i valfri ordning. Du kan givetvis dela upp utbildningen i flera delar så att den passar dina behov och förutsättningar.

Du kan gå utbildningen på egen hand eller i grupp. Gruppspåret innehåller en handledning och underlag för fördjupande diskussioner och praktiska övningar. Diskussionsfrågorna kan vara värdefulla att fundera över även om du går utbildningen själv. Du kan också fördjupa dig i de resursbanker som finns hos andra myndigheter och kunskapscentra.

Barnafrid håller också på att ta fram handledarstöd som ska vara särskilt anpassade till olika verksamheters behov och förutsättningar. Under hösten 2022 arbetar vi med att ta fram handledarstöd till förskoleverksamheter och socialtjänst.

Den här utbildningen förutsätter inga förkunskaper, kostar inget och är tillgänglighetsanpassad i form av tecken- och syntolkning.

I varje kapitel ingår referens- och fördjupningsdelar, liksom länkar till myndigheters resurssidor och information om bland annat nationella riktlinjer och metodstöd. Varje kapitel följs av en kunskapsfråga och efter hela utbildningen följer ett sluttest som ger dig ett intyg på att du har genomgått utbildningen.

Använd och sprid materialet, men ange källa

Barnafrid har upphovsrätt till allt material i basprogrammet, i enlighet med lagen om upphovsrätt. Vi ser gärna att du använder och hänvisar till innehållet i programmet, och att du då anger följande källa: barnafrid.se/kunskapsportal/basprogram

Du kan använda filmerna i basprogrammet fristående genom att trycka på ”Kopiera video-länk” under filmen. Klistra sedan in den i din webbläsare.

Återkoppla gärna till oss

Efter avslutad utbildning skickar vi en utvärderingsenkät till dig via e-post som vi uppskattar om du fyller i. Det hjälper oss att vidareutveckla utbildningens innehåll och det pedagogiska upplägget.

Om du har frågor kring basprogrammet eller vill ha stöd är du välkommen att kontakta Barnafrid via e-post barnafrid@liu.se.

Tack till medverkande organisationer

Vi vill rikta ett stort tack till de hundratals personer inom regioner, kommuner, universitet, myndigheter och civilsamhälle som på ett ovärderligt sätt har bidragit med synpunkter och förslag under uppbyggnaden av basprogrammet.

Om Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn och unga vid Linköpings universitet med regeringsuppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Här kan du kan läsa mera om Barnafrids arbete.

På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor (cookies) för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll. Genom att surfa vidare eller tryck "Jag accepterar" godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om cookies och vår hantering av personuppgifter här View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Huvudsyftet med användandet av kakor på denna webbplats är att följa upp och förbättra webbplatsen innehåll. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Användardatan som samlas in lagras i Sverige och är anonymiserad och enskilda individer kan ej identifieras. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se. Vill du veta mer om Linköpings universitet hantering av personuppgifter, läs mer på universitetets webbplats.
Save settings
Cookies settings