Om basprogrammet

Basprogrammet om våld mot barn är en digital utbildning som syftar till att ge alla yrkesverksamma grundläggande kunskaper om våld mot barn.

Utbildningen ger dig kunskap om våld som barn kan utsättas för, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Du får också lära dig att upptäcka våld och agera på rätt sätt när du befarar att ett barn far illa.

illustration av två barn, ett yngre och ett äldre som tittar rakt fram

Basprogrammet riktar sig tvärprofessionellt till yrkesverksamma inom offentlig och ideell sektor som i sitt arbete/i sin verksamhet möter barn, samt till personer inom myndigheter som fattar beslut som rör barn och unga. Det kan också användas som en del av olika grund- och vidareutbildningar. Basprogrammet förutsätter inga förkunskaper, är kostnadsfritt och tillgänglighetsanpassat i form av tecken- och syntolkning. Det består av sju kapitel som samlar forskning och kunskap om våld mot barn. Kapitlen kan läsas i valfri ordning och tar cirka en halv dag att genomföra. Du kan givetvis dela upp utbildningen i flera delar så att den passar dina förutsättningar.

I varje kapitel ingår referenser för fördjupning, liksom länkar till myndigheternas resurssidor och information om bland annat nationella riktlinjer och metodstöd. Varje kapitel följs av en kunskapsfråga och efter hela utbildningen följer ett sluttest som ger ett intyg på att du gått utbildningen.

Illustration av en dator, tablet och mobil med kaffekopp i bakgrunden

På egen hand eller i grupp

Du kan gå utbildningen på egen hand eller i grupp. Gruppspåret innehåller handledning samt underlag för fördjupande diskussioner och praktiska övningar. Diskussionsfrågorna kan vara värdefulla att fundera över även om du går utbildningen på egen hand. Du kan även fördjupa dig i de resursbanker som finns hos andra myndigheter och kunskapscentra.

Får jag använda materialet?

Barnafrid har upphovsrätt till allt material i basprogrammet, i enlighet med lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Vi ser gärna att du använder och hänvisar till innehållet i programmet, och att du då anger följande källa: barnafrid.se/basprogram

Filmerna i basprogrammet kan användas fristående genom att trycka på ”Kopiera video-länk” under filmen. Klistra sedan in den i din webbläsare.

Återkoppla gärna

För vi ska kunna vidareutveckla utbildningens innehåll och det pedagogiska upplägget är vi tacksamma för din feedback. Vi skickar därför en utvärderingsenkät till dig via e-post efter avslutad utbildning. Vi uppskattar om du fyller i denna.

Om du har frågor kring basprogrammet eller vill ha stöd är du välkommen att kontakta Barnafrid via e-post barnafrid@liu.se.

Tack till medverkande organisationer

Vi vill rikta ett stort tack till de hundratal personer inom regioner, kommuner, universitet, myndigheter och civilsamhälle som på ett ovärderligt sätt har bidragit med synpunkter och förslag under uppbyggnaden av basprogrammet.

Om Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet med regeringsuppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Här kan du kan läsa mera om Barnafrids arbete.