Till dig som är arbetsgivare eller programansvarig vid lärosäte

Våld mot barn förekommer i alla delar av samhället – arbetar dina medarbetare med barn eller kommer dina studenter att arbeta med barn, eller föräldrar, så innebär det också att de möter/kommer att möta våldsutsatta barn eller familjer där barn blir utsatta.

Alla som arbetar med barn ska känna sig trygga i sin yrkeskunskap för att kunna upptäcka, bemöta och agera. Det är just dina medarbetare/studenter som kan göra skillnad för ett barn, och skapa möjligheter till en positiv utveckling i barnets fortsatta liv.

Barnafrid har inom ramen för regeringsuppdraget Trauma på kartan tagit fram ett tvärprofessionellt digitalt basprogram, för att ge yrkesverksamma som möter barn kunskap om våld mot barn baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Basprogrammet

  • kan genomföras individuellt eller i grupp
  • kan göras i ett svep eller delas upp efter tidsmässiga förutsättningar
  • tar en halv dag att genomföra
  • är kostnadsfritt

Utbildningen ger kunskap

  • om förekomsten av våld mot barn i Sverige
  • om risk- och skyddsfaktorer för våldsutsatthet
  • om olika typer av våld såsom fysiskt och psykiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld och förtryck. Även våldsutsatthet bland barn på flykt behandlas
  • om lagstiftning
  • om hur våld kan upptäckas och vad man ska göra

Utbildningen ger tips på fördjupningsmaterial och lotsar användaren vidare till kunskap, riktlinjer och rekommendationer som svenska myndigheter har tagit fram. Varje deltagare kan återkomma senare till basprogrammet för att fördjupa sina kunskaper.

Basprogrammet riktar sig tvärprofessionellt till yrkesverksamma inom offentlig och ideell sektor som i sitt arbete möter barn, samt till personer inom myndigheter som fattar beslut som rör barn och unga. Det kan också användas som en del av olika grund- och vidareutbildningar. Basprogrammet är tecken- och syntolkat.

Med utbildningen vill Barnafrid bidra till en generell kunskaps- och kompetenshöjning inom området våld mot barn i enlighet med FN:s Agenda 2030 mål 16:2, att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. 

Om du har frågor kring basprogrammet eller vill ha stöd i användningen av utbildningen i kompetenshöjande syfte i din verksamhet, är du välkommen att kontakta Barnafrid via e-post barnafrid@liu.se.