Alla som möter barn ska ha samma kunskap om våld och trauma

Möter du barn i ditt arbete, så innebär det att du även möter våldsutsatta barn. I september 2020 lanserar Barnafrid ett digitalt basprogram om våld mot barn. I detta får du kunskap och verktyg att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn.

Barn som sitter vid ett bord och läser

Konkreta råd och beprövad forskning

Barn som utsatts för våld och andra övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Basprogrammet är framtaget av Barnafrid inom ramen för regeringsuppdraget Trauma på kartan. Uppdraget är initierat av regeringen och syftar till att ge dig som yrkesverksam en gemensam kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. I basprogrammet får du kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn.

Lansering 30 september

Basprogrammet lanseras onsdagen den 30 september 09.00-10.30 med ett livesänt panelsamtal. I samtalet deltar:

  • Lena Hallengren
  • Laura Korhonen
  • Carin Götblad
  • Mikael Thörn
  • Karin Sjömilla
  • Negin Amirekhtiar
  • Godfried Van Agthoven
  • Anna Friberg
  • Staffan Janson
  • Moderator: Maria Schillaci

Anmäl dig till eventet och se livesändningen den 30 september på fb.me/barnafrid. Har du frågor, kontakta gärna Maria Hökbåghe, kommunikatör på Barnafrid.

Se en film om basprogrammet

Om Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat i Linköping.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts för våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Besök Barnafrids webbplats