Basprogram
om våld mot barn

Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad.

Barn som sitter vid ett bord och läser

Lansering 30 september

Basprogrammet lanserades onsdagen den 30 september med livesändning på Facebook och Youtube. Samtal med socialminister Lena Hallengren. Panelsamtal med moderator Maria Schillaci (Programchef, Barnafrid). Se lanseringen i efterhand på Barnafrids YouTube-kanal.

Alla som möter barn ska ha samma kunskaper

Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Barnafrid har därför tagit fram ett kostnadsfritt basprogram som ger dig som yrkesverksam en kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet har skett inom ramen för regeringsuppdraget trauma på kartan.

En halv dag som gör stor skillnad

Basprogrammet är kostnadsfritt, tar en halv dag att genomföra och ger möjlighet till fördjupning inom flera områden. När som helst under utbildningen kan du ta en paus för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Du kan gå utbildningen på egen hand eller tillsammans med andra i gruppspåret. Efter avklarad utbildning får du ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Tre steg till ny kunskap

1. Registrera dig som användare.

För att kunna ta del av utbildningen behöver du registrera dig och välja lösenord. Därefter kan du logga in när det passar dig och från vilken dator, läsplatta eller mobiltelefon du vill.

2. Gå utbildningen – i din egen takt.

Utbildningen är uppdelad i sju kapitel och tar cirka en halv dag att genomföra. Du kan när som helst avsluta för att fortsätta där du slutade vid ett senare tillfälle. Under utbildningen kan du spara särskilt intressanta avsnitt och skapa din personliga kunskapsbank att återkomma till.

3. Gör ett avslutande test och få ett intyg.

Utbildningen avslutas med ett test och rätt svar ger dig ett intyg som bevisar dina nya kunskaper. Om du skulle upptäcka kunskapsluckor kan du gå tillbaka till aktuellt kapitel för att lära dig mer, för sedan att göra testet på nytt.

Om Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på Campus US i Linköping.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Om du vill få nyheter från Barnafrid kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vill du veta mer om hur Linköpings universitet hanterar personuppgifter kan du läsa mer på sidan Integritetspolicy vid Linköpings universitet