Barnpsykiatrisk traumavård

Den här kursen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i barnpsykiatrisk traumavård för hur du bemöter, identifierar, kartlägger och diagnostiserar barns våldsutsatthet och dess psykiatriska konsekvenser.

Ansikte på flicka, akvarellfärg i grönt framför ansikte

Den här kursen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i barnpsykiatrisk traumavård för hur du bemöter, identifierar, kartlägger och diagnostiserar barns våldsutsatthet och dess psykiatriska konsekvenser. Du kommer också att få kunskap om evidensbaserat och rekommenderat krisstöd och traumafokuserad behandling med särskilt fokus på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Kursen beskriver vidare hur det går till att göra orosanmälan och polisanmälan, samt hur barnahus utreder brott.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som är anställd i verksamhet med barn- och ungdomspsykiatriskt uppdrag såsom BUP och Första linjens vård för barn och ungas psykiska hälsa. För dig som arbetar med angränsande uppdrag inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och förskola/skola kan delar av utbildningen också vara intressant och ge möjlighet att orientera sig i. För dig som vill veta mer om olika former av våld mot barn och våldets konsekvenser rekommenderas Barnafrids grundläggande digitala utbildning Basprogram om våld mot barn. 

Du kan genomföra den här kursen i sin helhet eller dela upp den i flera delar. I varje del finns det kliniska vinjetter med tillhörande diskussionsfrågor som du kan reflektera kring själv eller i grupp. Efter genomförd utbildning kan du använda delar av kursinnehållet som processtöd i ditt arbete.  

Så här går det till

Illustration av en dator, tablet och mobil med kaffekopp i bakgrunden

1. Registrera dig som användare.

För att kunna ta del av utbildningen behöver du registrera dig och välja lösenord. Därefter kan du logga in när det passar dig och från vilken dator, läsplatta eller mobiltelefon du vill..

2. Gå utbildningen – i din egen takt.

Utbildningen är uppdelad i 8 kapitel med information och diskussionsfrågor. Du kan när som helst avsluta för att fortsätta där du slutade vid ett senare tillfälle. Under utbildningen kan du spara särskilt intressanta avsnitt och skapa din personliga kunskapsbank att återkomma till.

Röda stövlar

3. Funderingar?

Om du har frågor eller funderingar kring vår utbildning, vänligen kontakta Barnafrid på barnafrid(at)liu.se

Om Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på Campus US i Linköping.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor (cookies) för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll. Genom att surfa vidare eller tryck "Jag accepterar" godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om cookies och vår hantering av personuppgifter här View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Huvudsyftet med användandet av kakor på denna webbplats är att följa upp och förbättra webbplatsen innehåll. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Användardatan som samlas in lagras i Sverige och är anonymiserad och enskilda individer kan ej identifieras. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se. Vill du veta mer om Linköpings universitet hantering av personuppgifter, läs mer på universitetets webbplats.
Save settings
Cookies settings