Föreläsningar

Föreläsning

Polisförhör med förskolebarn

Föreläsningar som främst riktar sig till barnförhörsledare och åklagare som arbetar med att utreda brott mot barn.

Föreläsning

Barndomstrauma och hjärnan: Vad kan vi lära från neurovetenskapen?

Hur svåra händelser i barndomen kan ha allvarliga effekter på psykisk och fysisk hälsa genom hela livsloppet.

Föreläsning

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar 2018-2021

Moa Mannheimer, utredare på Socialstyrelsen, berättar om slutsatserna i rapporten om utredningar av vissa fall när exempelvis ett barn har blivit grovt misshandlat eller dödats av en närstående.

Föreläsning – sammanfattande artikel

Lex lilla hjärtat – nya bestämmelser för att stärka principen om barnets bästa för placerade barn

Professor Pernilla Leviner berättar om de nya och kommande bestämmelserna som införts i kölfattnet efter fallet med Lex lilla hjärtat.

Föreläsning

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar –
relevanta förändringar i
sexualbrottslagstiftningen

Emelie Källfelt, Åklagarmyndigheten, berättar om den nya (1 augusti 2022) sexualbrottslagstiftningen som skärper synen på våldtäkt och andra sexuella kränkningar.

Föreläsning

Om våld mot barn

På re-lanseringen av Barnafrids Basprogram om våld mot barn och unga föreläste Barnafrid om olika perspektiv på våld mot barn.

Föreläsning

Modellen PUSSLET – Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att skapa miljöer som främjar läkning och återhämtning för barn som har varit med om svåra upplevelser.

Föreläsning

Modellen PUSSLET – Information och delaktighet

Barn som kommer till ett skyddat boende behöver bli delaktiga genom att få svar på sina frågor och möjlighet att uttrycka sig om situationen. BRA-samtal är en hjälp för personal i hur de kan gå tillväga när de pratar med barn i åldern 7–18 år, om deras behov av information och stöd.

Föreläsning

Modellen PUSSLET – Barncentrerad samverkan

När ett barn följer med en förälder till ett skyddat boende behöver en rad olika aktörer samverka för att barnet ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Samverkansmodellen handlar om hur aktörerna, utifrån barnets rättigheter och med barnet i centrum, kan arbeta vid placering, under placering och vid utflytt från det skyddade boendet.

Föreläsning

Modellen PUSSLET – Våldsmedveten handläggning

Våldsmedveten handläggning vilar på Barnkonventionens artikel 19, om barns rätt att skyddas från olika former av våld. Socialsekreterare med fördjupad kompetens om våldsutsatthet är en förutsättning för att barnet ska få ändamålsenliga insatser efter att ha levt med våld i hemmet.

Föreläsning

Modellen PUSSLET- Lek och aktivitet

Barn som bor på skyddade boenden har ofta begränsad möjlighet till fritidsaktiviteter. Den här delen av modellen handlar om att skapa positiva upplevelser. Utbildade volontärer erbjuder barn lek och aktiviteter med syfte att öka barnets välmående och återhämtning.

Föreläsning

Behandlingsmetoder för personer som utövar hedersrelaterat våld och förtryck- Familjearbete i hederskontext

På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor (cookies) för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll. Genom att surfa vidare eller tryck "Jag accepterar" godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om cookies och vår hantering av personuppgifter här View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
På barnafrid.se/kunskapsportal använder vi kakor. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Huvudsyftet med användandet av kakor på denna webbplats är att följa upp och förbättra webbplatsen innehåll. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Användardatan som samlas in lagras i Sverige och är anonymiserad och enskilda individer kan ej identifieras. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se. Vill du veta mer om Linköpings universitet hantering av personuppgifter, läs mer på universitetets webbplats.
Save settings
Cookies settings