Tillgänglighet

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda basprogrammet och ta del av dess innehåll. På den här sidan beskriver vi hur Barnafrid uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Barnafrid som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på barnafrid@liu.se

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på telefon: 013-28 68 43

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Anmäl brister på webbplatsen

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Navigering med tangentbord

Webbplatsen saknar möjlighet att hoppa direkt sidans huvudinnehåll vid navigering med tangentbord.

Även funktionen att bokmärka avsnitt är ej nåbar med hjälp av endast tangentbord. Tabbordningen på vissa grupperingar av knappar frångår den visuella ordningen.

Sidan i olika skärmbredder

Vid minskning av skärmbredden så finns det ett tillfälle innan det övergår till mobilmeny som menyn hamnar utanför skärmen.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 28 september 2020.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 28 september 2020.