Tack till medverkande organisationer

Ett hundratal personer inom regioner, kommuner, universitet, myndigheter och ideell sektor har på ett ovärderligt sätt bidragit med synpunkter och förslag under uppbyggnaden av basprogrammet.

Vi vill rikta vårt varmaste tack till var och en som skänkt oss tid, kunskap, tankar och erfarenheter.

Tack till Jämställdhetsmyndigheten för kunskap och synpunkter kring jämställdhetsperspektivet, samt värdefulla bidrag till att innehållet blivit tillgänglighetsanpassat, textat, syn- och teckentolkat.

Ett särskilt tack även till Nationellt centrum för kvinnofrid på Uppsala universitet för det digitala pionjärarbetet med Webbkurs om våld, liksom för ett generöst samarbete och många goda råd under förverkligandet av Barnafrids basprogram om våld mot barn.